User Tools

Site Tools


styx:intro

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
styx:intro [2018/09/07 10:07]
hubbe
styx:intro [2018/09/07 10:07] (current)
hubbe
Line 5: Line 5:
 === Översikt === === Översikt ===
  
-STYX baseras på den öppna plattformen Vortex och Google Maps och består i dagsläget av ett administrationsgränssnitt (Vortex), en operatörsmodul (Google Maps) och en inrapporteringsapp.+STYX baseras på den öppna plattformen Vortex och Google Maps och består i dagsläget av ett administrationsgränssnitt (Vortex), en operatörsmodul (Google Maps) och en inrapporteringsapp ​för Android-enheter.
  
 I den här Wikin hittar du system- och användardokumentation för STYX. Saknar du information kring systemet så kontakta oss så kompletterar vi Wikin. I den här Wikin hittar du system- och användardokumentation för STYX. Saknar du information kring systemet så kontakta oss så kompletterar vi Wikin.
styx/intro.txt · Last modified: 2018/09/07 10:07 by hubbe