User Tools

Site Tools


styx:maps3:documentation

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
styx:maps3:documentation [2018/09/11 13:26]
hubbe
styx:maps3:documentation [2018/09/11 13:28] (current)
hubbe
Line 75: Line 75:
  
 Observera att det enda sättet att markera en händelse som inte visas i kartvyn är att använda kryssrutan i menyn. Observera att det enda sättet att markera en händelse som inte visas i kartvyn är att använda kryssrutan i menyn.
 +
 +=== Dölja menyn ===
 +
 +Genom att klicka på krysset längst upp till höger i en meny döljs menyn. Huvudmenyn kan återfås genom att klicka på menyikonen längst upp till höger i kartvyn:
 +{{styx:​maps3:​0_1.png}}
styx/maps3/documentation.txt · Last modified: 2018/09/11 13:28 by hubbe