User Tools

Site Tools


styx:maps3:system

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
styx:maps3:system [2018/09/11 13:43]
hubbe
styx:maps3:system [2018/09/11 13:47] (current)
hubbe
Line 1: Line 1:
 ===== STYX Operatörsgränssnitt - Systemöversikt ===== ===== STYX Operatörsgränssnitt - Systemöversikt =====
  
-Här följer en övergripande systembeskrivning av STYX Operatörsgränssnitt.+Här följer en övergripande systembeskrivning av STYX Operatörsgränssnitt, även kallat Google Maps Interface 3.0 (GMI 3.0).
  
 === Systemkrav === === Systemkrav ===
Line 9: Line 9:
 === Systemöversikt === === Systemöversikt ===
 {{styx:​maps3:​overviwe.png}} {{styx:​maps3:​overviwe.png}}
 +
 +STYX Operatörsgränssnitt använder STYX Vortex som backend för att tillhandahålla den information och funktionalitet som krävs. Anslutningen till Vortex sker över en autentiserad REST-tjänst.
 +
 +=== Komponenter ===
 +
 +STYX Operatörsgränssnitt är en webtjänst skriven helt i HTML5. Tjänsten använder Google Maps API för samtliga kartfunktioner samt lokala HTML5-tjänster som SessionStorage för att lagra data lokalt under sessionen. Operatörsgränssnittet är skrivet för att aktivt försöka minimera resursanvändandet hos klienten och städar därför kontinuerligt lagrad information hos klienten.
styx/maps3/system.txt · Last modified: 2018/09/11 13:47 by hubbe