User Tools

Site Tools


Sidebar

STYX

Tillbaka

styx:intro

STYX

STYX är ett system för anläggningsbesiktning och avvikelserapportering utvecklat av Stilit AB.

Översikt

STYX baseras på den öppna plattformen Vortex och Google Maps och består i dagsläget av ett administrationsgränssnitt (Vortex), en operatörsmodul (Google Maps) och en inrapporteringsapp för Android-enheter.

I den här Wikin hittar du system- och användardokumentation för STYX. Saknar du information kring systemet så kontakta oss så kompletterar vi Wikin.

styx/intro.txt · Last modified: 2018/09/07 10:07 by hubbe