User Tools

Site Tools


Sidebar

STYX

Tillbaka

styx:maps3:documentation

STYX Operatörsgränssnitt - Användarinstruktion

Denna sida innehåller en övergripande användarinstruktion för STYX Operatörsgränssnitt (GMI 3.0). För en mer detaljerad utbildning, kontakta oss!

Inloggning

Det första som möter användaren när denne surfar till STYX Operatörsgränssnitt är inloggningssidan:

Här loggar användaren enkelt in genom att ange det användarnamn och lösenord som tillhandahållits av systemadministratören.

Kartvyn

När användaren loggat in möts denne av grundkartan som laddas.

Kartan öppnas i grundläget med huvudmenyn till höger öppen och med ett grundurval av enheter som visas i menyn. Huvudmenyn till höger består av tre delar.

Längst upp finns två knappar för att logga ut och för att dölja menyn.

En ikonrad där användaren väljer vad som för tillfället visas i menyn:

 • Aktuella alarm
 • Aktiva enheter
 • Aktiva besiktningar för valda enheter
 • Samtliga inrapporterade händelser för valda besiktningar
 • Grundläggande kartinformation

På varje ikon finns en siffra som visar hur många objekt under respektive kategori som finns tillgängliga att visas just nu. Genom att aktivera eller avaktivera enheter och besiktningar så kommer detta antal att ändras.

Under ikonraden följer en lista på de aktiva objekt i vald kategori som laddats in i systemet.

Först på varje rad finns ett antal ikoner med olika betydelser.

 • En grön flagga framför objektet markerar att objektet är valt. Detta betyder att samtliga underobjekt kommer att laddas in och visas. Exempelvis kommer samtliga besiktningar att laddas in för en vald enhet. För att ändra ett objekts status klickar användaren på flagan.

 • En grön pil framför objektet markerar att objektet spåras. Om det sker en förändring eller om objektet byter position kommer kartvyn automatiskt att flyttas och zooma in på detta objektet. För att ändra spårstatus för ett objekt klickar användaren på pilen.
 • En ruta framför objektet med en bock i betyder att objektet är markerat. Se Markera händelser för information hur användaren markerar / avmarkerar objekt.
Välja enheter

Genom att klicka på flaggan till vänster om enhetsbeskrivningen kan användaren markera en enhet som vald. Om enhetens position är känd så kommer en blå indikator att visas på kartan vid enhetens senast kända position.

När en enhet blir vald laddar STYX GMI automatiskt in samtliga aktiva besiktningar för enheten och siffran under Besiktningar-ikonen kommer att ändras. Om inga besiktningar laddas in betyder det att enheten inte har några aktiva besiktningar igång just nu.

Välja besiktningar

Genom att klicka på flaggan till vänster om besiktningsbeskrivningen kan användaren markera en besiktning som vald. Detta innebär att STYX laddar in samtliga inrapporterade händelser för den aktuella besiktningen och visar upp dem på kartvyn. Färgen på kartmarkören indikerar vilken status händelsen har.

Händelser

När händelselistan visas har användaren möjlighet att dölja eller visa separata händelser genom att klicka på flaggan på raden för händelsen. Händelser som inte visas kan inte väljas genom att klicka eller dra i kartvyn.

För att få mer information om en händelse kan användaren antingen klicka på händelsebeskrivningen i menyn eller klicka på händelsens kartmarkör i kartan. Då öppnas detaljvyn till vänster med information om händelsen. Här kan användaren lägga till en beskrivning samt ändra status på händelsen. Här finns även en knapp för att skicka händelsen som e-post till en annan användare.

För att skicka e-post till en användare, välj avsedd mottagare i mottagarlistan. Kontrollera att ämnesraden och meddelandet ser bra ut och klicka därefter på skicka. Nu får mottagaren ett e-post med en länk där man kan se koordinaterna för händelsen i en kartvy.

Markera händelser

Det finns tre sätt för en användare att markera en händelse i STYX:

 • Klicka på kryssrutan framför händelsen i menyn så att kryssrutan blir ibockad
 • Håll in Ctrl och klicka på kartmarkören för händelsen i kartvyn
 • Håll in Ctrl, klicka i kartan och dra en ruta över händelsen - på detta vis kan flera händelser markeras samtidigt

För att avmarkera en händelse:

 • Klicka på kryssrutan framför händelsen i menyn så att kryssrutan blir avbockad
 • Håll in Shift+Ctrl och klicka på kartmarkören för händelsen i kartvyn
 • Håll in Shift+Ctrl, klicka i kartan och dra en ruta över händelsen - på detta vis kan flera händelser avmarkeras

Observera att det enda sättet att markera en händelse som inte visas i kartvyn är att använda kryssrutan i menyn.

Dölja menyn

Genom att klicka på krysset längst upp till höger i en meny döljs menyn. Huvudmenyn kan återfås genom att klicka på menyikonen längst upp till höger i kartvyn:

styx/maps3/documentation.txt · Last modified: 2018/09/11 13:28 by hubbe