User Tools

Site Tools


Sidebar

STYX

Tillbaka

styx:maps3:system

STYX Operatörsgränssnitt - Systemöversikt

Här följer en övergripande systembeskrivning av STYX Operatörsgränssnitt, även kallat Google Maps Interface 3.0 (GMI 3.0).

Systemkrav

STYX Operatörsgränssnitt använder moderna webkomponenter och ställer därför vissa krav på webläsaren som systemet laddas i. Vi använder och testar systemet i Google Chrome och för att få bästa möjliga användarupplevelse är det den webläsare vi rekommenderar.

Systemöversikt

STYX Operatörsgränssnitt använder STYX Vortex som backend för att tillhandahålla den information och funktionalitet som krävs. Anslutningen till Vortex sker över en autentiserad REST-tjänst.

Komponenter

STYX Operatörsgränssnitt är en webtjänst skriven helt i HTML5. Tjänsten använder Google Maps API för samtliga kartfunktioner samt lokala HTML5-tjänster som SessionStorage för att lagra data lokalt under sessionen. Operatörsgränssnittet är skrivet för att aktivt försöka minimera resursanvändandet hos klienten och städar därför kontinuerligt lagrad information hos klienten.

styx/maps3/system.txt · Last modified: 2018/09/11 13:47 by hubbe